03 lis

Jak začít podnikat jako podnikatel – fyzická osoba OSVČ?

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Než se rozhodneme pro podnikání, měli bychom si nejdříve sami sobě odpovědět na otázku, zda opravdu chceme začít podnikat? Jsme si vědomi nejen pozitiv, ale i rizik? Pokud ano, měli bychom vědět, ve kterém oboru danou činnost budeme chtít uskutečňovat. V případě, že máme rozmyšlené všechny základní body, můžeme přistoupit k otázce jakou formou začít podnikat. Jako podnikatel – OSVČ nebo např. prostřednictvím společnosti s ručením omezeným? Většina začínajících podnikatelů si nezvolí dobře a vyberou si na první pohled nejlevnější formu podnikání, která však pro naprostou většinu podnikatelů není ideální, a to hned z několika důvodů, ale o tom se dozvíte více v jiném našem článku…

  

Je důležité zamyslet se nad tím, zda jako podnikatel OSVČ, tedy osoba samostatně výdělečně činná, potřebujeme živnostenský list či nikoli. V případě herců, spisovatelů, hudebníků a jiných nezávislých činnosti jsme považováni za OSVČ bez živnosti, tudíž živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Pokud jsme se však rozhodli pro jinou živnost, tak jako OSVČ s živností ho již ale potřebovat budeme.

Začneme tedy tím, že dojdeme na živnostenský úřad, abychom se zaregistrovali. To uděláme tím, že vyplníme „formulář“; je totiž nutné být zaregistrování k dani z příjmů fyzických osob, a to nejdéle do 15 dnů od zahájení činnosti. Vyplněním daného formuláře se zaregistrujeme a ohlásíme na všech potřebných místech, od živnosti, přes zdravotní a sociální pojištění až po daň z příjmů. Bohužel toto v podmínkách České republiky nefunguje vždy správně. Pro získání živnosti bychom měli být trestně bezúhonní, což si úřad najde ve výpisu z rejstříku trestů.

Dále se nás týká zdravotní a sociální pojištění. Kdy jsme povinni dané zálohy na pojištění platit? Pokud je pro nás podnikání či nějaká samostatná výdělečná činnost hlavní činností, měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění se nás týkat budou. Zatímco v případě, že dané činnosti jsou pro nás vedlejší, budeme doplácet obojí pojištění později, a to po skončení roku po tom, co podáme daňové přiznání. V případě nižšího zisku je možné, že nás placení za pojištění vůbec týkat nebude.

Podnikat jako OSVČ může být výhodnější v případě vybraných oborů podnikání. Pro naprostou většinu podnikatelských aktivit je však výhodnější a mnohem bezpečnější podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Chcete se dozvědět více o výhodách jednotlivých forem podnikání? Kontaktujte nás.

  

  Spěchám, chci s.r.o. ihned  

  Chci založit s.r.o.  

  Kontakt  

 

  

 

Pokud chcete začít podnikat, měli byste vědět o tom, že je nutné uschovávat v průběhu roku všechny potřebné doklady. Podnikatel je povinen vést buď účetnictví nebo daňovou evidenci podle výše příjmů, anebo evidence příjmů v případě uplatňování paušálních výdajů (k tomu jsou nám potřebné pouze příjmové doklady a vydané faktury). V případě, že platíme daň z přidané hodnoty, ke které jsme se zaregistrovali, měli bychom vědět, že daň z přidané hodnoty má dle zákona svojí evidenci, kterou musíme vést. Důležité je si pamatovat, že měsíčně nebo čtvrtletně (dle rozhodnutí finančního úřadu).

 

Neměli bychom zapomenout, že po skončení roku musíme podat v zákonném termínu daňové přiznání k dani z příjmů. Dále pak musíme podat Přehledy pojistného na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení. Dále je nutno zaplatit daň z příjmů a zdravotní a sociální pojištění.

 

Pokud se nás týká daň z přidané hodnoty, resp. pokud jsme plátci DPH, nesmíme zapomenout, že máme určité povinnosti navíc. Každý měsíc u měsíčního plátce a každé tři měsíce u čtvrtletního plátce DPH musí být podáno daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Kromě toho vznikají v souvislosti s DPH i další povinnosti – především přehledy, které je nutno ve stejných termínech podávat finančnímu úřadu elektronicky.

 

Dále pak podáváme daňové přiznání k dani silniční, a to v případě používání automobilu v podnikání, které je obvykle spojeno s uplatňováním cestovních výdajů, přičemž je také nutné každé 3 měsíce platit zálohy na silniční daň.

 

Více o založení společnosti

 

Spěchám a chci novou společnost RYCHLE.

 

Kontakt

 • ELITE CZECHIA účetní a daňová kancelář, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 730 / 59
   
   
   
 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   
   
   
 • Telefon.: 773 56 11 00

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici po předchozí dohodě od Pondělí do Pátku od 8:30 do 18:00 hodin.