27 dub

Být plátce DPH nebo neplátce DPH?

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Plátci a neplátci DPH spolu neobchodují?
Říká se, že plátci obchodují s plátci a neplátci zase obchodují s neplátci. Tento mýtus je tak známý a rozšířený a někteří lidé domnívají, že nelze obchodovat mezi plátcem a neplátcem. Pravda to samozřejmě není. Pojďme se podívat na základní informace. 

 

  

Plátce DPH a neplátce DPH – kdo je kdo?

Plátcem DPH může být firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění nebo např. společnost). Neplátcem DPH může být buď firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského listu či jiného oprávnění nebo společnost) nebo konečný spotřebitel (např. člověk, který jde nakupovat).

 

Můžeme nakupovat od kohokoli a prodávat komukoliv
Plátce i neplátce může nakupovat i prodávat zboží, není-li to v rozporu s právním předpisem. Má to však dopad na cenu zboží. V zásadě ale platí, že DPH je daň, která se odvádí státu a v podstatě na této dani všichni jako jednotlivci a jednotlivé firmy proděláváme. Od každého plátce DPH se vybírá část této daně ekvivalentní jeho přidané hodnotě.

 

Obchody mezi českými firmami v rámci ČR

1) Pokud mezi sebou obchodují dva neplátci DPH, prodává jeden druhému např. kancelářský stůl za 12.100 Kč. Prodávajícímu tedy vzniká výnos 12.100 Kč a kupujícímu náklad ve stejné výši.


2) Když mezi sebou obchodují dva plátci DPH, prodává jeden druhému např. kancelářský stůl za 12.100 Kč. Prodávajícímu tedy vzniká výnos jen 10.000 Kč a kupujícímu náklad 10.000 Kč. Kupující prodávajícímu uhradí celkovou částku 12.100 Kč, přičemž prodávající odvede 2.100 Kč finančnímu úřadu na DPH a kupující si naopak nárokuje vrácení DPH 2.100 Kč od finančního úřadu.


3) Jakmile prodávající je plátcem DPH a kupující neplátcem, probíhá vše obdobně jako v předchozím odstavci (2), avšak nákladem kupujícího je částka 12.100 Kč a zároveň si kupující částku 2.100 Kč nebude moci nárokovat od FÚ.


4) Jakmile je však prodávající neplátcem DPH a kupující plátcem, je výnosem prodávajícího 12.100 Kč, přičemž na DPH finančnímu úřadu nic neplatí. Pozor, v takovém případě nákladem kupujícího je částka 12.100 Kč a kupující si žádnou DPH z takového nákupu nebude moci nárokovat u FÚ.

Výše uvedené příklady pro jednoduchost nezohledňují např. případy, kdy je předmětem dodání produkt či služba, kde nelze uplatnit nárok na odpočet DPH.

 

  Chci firmu - plátce DPH  

  Chci založit s.r.o.  

  Kontakt  

 

 

 

 

 

Home Blog Ostatní Být plátce DPH nebo neplátce DPH?

Kontakt

 • ELITE CZECHIA účetní a daňová kancelář, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 730 / 59
   
   
   
 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   
   
   
 • Telefon.: 773 56 11 00

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici po předchozí dohodě od Pondělí do Pátku od 8:30 do 18:00 hodin.