24 říj

Výhody s.r.o. oproti OSVČ

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Omezené ručení za závazky společnosti, možnost zvolit atraktivní název firmy a řadu dalších výhod má podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.

 

  

 

Jednou z hlavních výhod společnosti - s.r.o. je ručení do výše nesplaceného vkladu do základního kapitálu. Oproti tomu živnostník - OSVČ ručí celým svým majetkem.
Další hlavní výhodou je možnost zvolit si atraktivní obchodní jméno společnosti. Živnostník je však limitován svým jménem a příjmením. Pokud by se firmě v budoucnu přestalo dařit, lze ji prodat či zlikvidovat, ale v případně živnostníka to ani zdaleka tak snadné není.


Společnost lze prakticky kdykoli např. prodat, ať už se chcete věnovat jiným aktivitám, působit v jiném oboru, chcete ukončit podnikání ze zdravotních důvodů, apod. V takovém případě to lze prakticky okamžitě. Naproti tomu u živnostníka to opět bývá problém.

Podnikatel, který je fyzickou osobou a kterému se daří, bohužel bývá předmětem zájmu různých problematických osob, které si „brousí zuby" na jeho majetek. Závistivců a zločinců je dost... Prostřednictvím společností lze tato negativa minimalizovat.

Živnostník OSVČ obvykle nebývá považován za tak věrohodnou osobu, budí pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v případě problémů. Společnosti často působí věrohodněji a seriózněji. Řada společností si postupně buduje dobré jméno a pověst. Postupně získává o to víc na důvěryhodnosti a zvyšuje tím svůj kredit v očích zákazníků, dodavatelů. U podnikající fyzické osoby padá smysl dobrého jména s ukončením aktivního pracovního života.

Fyzická osoba musí platit daň z příjmu, ale také sociální a zdravotní pojištění. Na rozdíl od nich, společnosti platí ze svého zisku pouze daň z příjmu.
Fyzické osoby si mohou uplatnit výdaje paušálem a obvykle nemusí vést účetnictví jako společnosti. Ti, co neuplatňují výdaje paušálem, musí vést daňovou evidenci.
Společnosti s.r.o. platí také daň z příjmu a srážkovou daň ze zisku, pokud zisk rozdělují na společníky. Společnosti mají výrazně lepší možnosti optimalizace daní.

Společnosti podnikají pod libovolným názvem, který si sami zvolí při zakládání společnosti. Název firmy je důležitý pro propagaci. OSVČ musí podnikat pod svým jménem a příjmením.

Podnikání OSVČ je v reálu vždy pouze o jednom člověku. Ostatní bývá problém motivovat. Zatímco společnost s.r.o. může vlastnit více společníků, kteří jsou všichni dostatečně zainteresovaní na společném výsledku. Firmy mohou se velice snadno rozvíjet také navýšením vkladů společníků nebo přistoupením nových společníků.
Řízení podnikání nemůže OSVČ delegovat na jinou osobu, ale ve společnosti s.r.o. je možno delegovat pravomoci a odpovědnost na dalšího společníka nebo jednatele, apod.

V průběhu svého podnikání může fyzická osoba navyšovat cenu své práce. Tím však nebuduje žádnou hodnotu, kterou by bylo možno jednoduše převést na někoho jiného. Oproti tomu hodnota společnosti s.r.o., která je správně řízena, se postupem času zvyšuje. Úspěšná firma může být časem prodána za atraktivní cenu nebo ji lze snadno předat potomkům.

Shrnutí vybraných výhod s.r.o.:
- vyšší důvěryhodnost
- možnost volby obchodního názvu firmy
- problematické až nemožné delegování pravomocí a odpovědnosti
- omezené ručení za závazky společnosti
- lepší možnosti optimalizace daní
- budování hodnoty společnosti v čase
- snadný převod firmy

 

  Spěchám, chci s.r.o. ihned  

  Chci založit s.r.o.  

  Kontakt  

 

 

 

 

 

Kontakt

 • ELITE CZECHIA účetní a daňová kancelář, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 730 / 59
   
   
   
 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   
   
   
 • Telefon.: 773 56 11 00

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici po předchozí dohodě od Pondělí do Pátku od 8:30 do 18:00 hodin.