04 kvě

Limit pro povinnou registraci k DPH. Jaké jsou výhody a nevýhody registrace plátce DPH?

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Jaký je limit pro povinnou registraci k DPH? Je výhodnější být plátce DPH nebo naopak neplátce DPH?

 

  

Limit pro povinnost stát se plátcem DPH

Povinným plátcem DPH je podnikatel, jehož obrat za maximálně 12 kalendářních měsíců přesáhne jeden milión Kč, přičemž od 1.1.2015 dle současné úpravy má platit limit pouze 750.000 Kč.

Plátcem DPH se může stát prakticky kdokoliv. Může to mít pro někoho i značné výhody.
Zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní, nicméně všechny firmy, které úřad jako plátce zaregistruje, se stávají automaticky měsíčními plátci DPH. Později může požádat o změnu např. na čtvrtletní zdaňovací období.

Výhody plátce DPH

Jednou z výhod plátcovství DPH může být situace, kdy výdaje resp. náklady firmy převyšují příjmy resp. výnosy firmy. V takovém případě a při současném splnění dalších podmínek, může nastat tzv. nadměrný odpočet daně. To znamená, že svému místně příslušnému finančnímu úřadu neodvádíme DPH, nýbrž FÚ vrací peníze nám.

Dále je registrace k DPH jednoznačně výhodná pro ty, kteří prodávají zboží nebo poskytují služby, na které se uplatňuje snížená sazba DPH. V tomto případě má plátce velmi často daň na vstupu ve výši 21 %, ale na výstupu odvádí daň ve výši 15 %. Plátci z našeho příkladu tak může opět pravidelně vznikat nadměrný odpočet DPH.
Být plátcem DPH zároveň bývá výhodné i v případech, kdy podnikatel nakupuje převážné množství zboží a služeb od plátců daně z přidané hodnoty, neboť pak si může odečíst daň na vstupu a nákupní cena se tak snižuje o zaplacené DPH.

Nevýhody plátce DPH
Hlavní nevýhodou je vyšší administrativní náročnost podnikání firmy – plátce DPH. Ten musí řádně zaevidovat daňové doklady, zpracovávat a podávat pravidelně daňová přiznání k dani z přidané hodnoty. To zároveň pochopitelně zvyšuje režijní náklady podnikatele a časovou náročnost.
Nezapomínejme ani na riziko omylu či zanedbání povinností daných zákonem o DPH. Plátce má samozřejmě navíc povinnosti vyplývající z registrace k této dani.
U plátců, kteří poskytují vlastní služby nebo prodávají zboží nakoupené od neplátců je další nevýhodou navýšení ceny o příslušnou sazbu DPH a ještě k tomu jsou v těchto případech často velmi malé nároky na odpočet DPH na vstupu.

Zrušení registrace k dani
Ke zrušení registrace k DPH může plátce zažádat nejdříve po skončení jednoho roku od data platnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci. Lze to však pouze v případě, že jeho obrat nepřesáhl za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku limitu pro povinnou registraci k této dani.

 

  Chci rychle plátce DPH  

  Chci založit s.r.o.  

  Kontakt - chci zaregistrovat  

 

 

 

 

 

Více z této kategorie: Výhody a nevýhody plátce DPH »
Home Blog Daňové přiznání Limit pro povinnou registraci k DPH. Jaké jsou výhody a nevýhody registrace plátce DPH?

Kontakt

 • ELITE CZECHIA účetní a daňová kancelář, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 730 / 59
   
   
   
 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   
   
   
 • Telefon.: 773 56 11 00

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici po předchozí dohodě od Pondělí do Pátku od 8:30 do 18:00 hodin.